Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka info@dizb.org +387 66 783 051

Revitalizacija vlažnih livada i pašnjaka u sklopu močvarno-barskog kompleksa “Tišina”

Nosioci: DIZB & OD ”Naše ptice” Sarajevo

Donator: Euronatur

Trajanje: 01.11. 2018 – 30.04.2020.

Lokacija: Zaštićeno stanište Tišina, opština Šamac

Ukratko o projektu: Projekat je imao za cilj podsticanje uzgoja tradicionalnih rasa stoke u zaštićenom području Tišina kao načina dugoročnog održavanja travnatih staništa, sprečavanja sukcesije i obrastanja u invazivne vrste i bolje promocije zaštićenog područja. Tokom projekta revitalizovano je 6,5 ha površine pod šibljem, ambrozijom, trskom i sojom u travnjake - livade i pašnjake. Iskopana su 4 pojilišta koja služe i kao staništa akvatične faune i flore. Prvi put nakon 70 godina od njihovog nestanka reintrodukovano je 5 junica podolskog govečeta koje je u BiH izumrlo sredinom 20. vijeka. Ova rasa goveda je nabolje prilagođena držanju u ovim krajevima i uspješno sprečava zarastanje pašnjaka. U projektu je podignuta i nadstrešnica za stoku, ograda oko suvog dijela pašnjaka i nabavljen i postavljen električni pastir. Nabavka autohtonih rasa stoke obogatila je i turističku ponudu zaštićenog područja i Šamca. Izrađena je brošura o revitalizaciji travnjaka u Posavini uz pomoć starih rasa, kao i dvije informativno-edukativne table o zaštićenom močvarnom staništu Tišina. Na obali bare Odmut uz regionalni put uređena je površina od 300 m2 kao izletište za posjetioce.