Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka info@dizb.org +387 66 783 051

Prijava protiv uništavanja info-tabli u zaštićenom području Tišina

Podijeli sa prijateljima

Na području Šamca, u zoni javnog puta Šamac-Orašje nepoznata lica već drugi put ruše informativne table koje postavljaju udruženja aktivna na zaštiti i promociji ovog područja, zajedno sa ribolovcima, opštinom i pojedinim mještanima.

Naša udruženja i grupe mladih iz Šamca i Domaljevca krajem dcembra 2020. g postavila su informativnu tablu koja označava ulaz u zaštićeno područje i mjesnu zajednicu Tišina na prelazu preko bare Tišina, da bismo nakon par dana zatekli prizor porušene table, uništenog materijala i oštećenih natpisa.

S obzirom da je tabla postavljena u prisustvu saobraćajnog inspektora, uz saglasnost opštine, obavještenje ribolovaca koji imaju čuvarsku službu i saglasnost vlasnika parcele uz koju je javni put sa ovom tablom, postavlja se pitanje koja je to strana koja se smatra oštećenom ovim postupkom da već drugi put uništava javnu imovinu samo na ovom mjestu, a koja je na korist svima i nema ni položaj ni sadržaj koji nekog vrijeđa ili nanosi štetu. Ukoliko je lokacija problematična bilo je za očekivati da se neko obrati ili nama ili lokalnoj samoupravi, pa bi se sve eventualne nesgulasice riješile na civilizovan način.

Prijavu smo uputili nadležnoj policijskoj stanici i konsultovali se sa pravnicima o daljem toku postupka pa i pokretanju krivičnog postupka s obzirom da ovdje ima i elemenata krivičnog djela.


Podijeli sa prijateljima