Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka info@dizb.org +387 66 783 051

Osnivanje

DIZB je osnovan i pravno registrovan 2011. godine, ali je priča o okupljanju ljudi koji žele da bolje upoznaju, predstave i održivije koriste prirodu koja ih okružuje počela oko 2006. godine. Sve je počelo iz potrebe da se formira organizacija koja će se primarno baviti vlastitim naučnim istraživanjima prirode, većim prisustvom na terenu, aktivnim i praktičnim radom na zaštiti prirode, nasuprot česte prakse samo deklarativnog zalaganja za zaštitu prirode,  prepisivanjem tuđih podataka i sprovođenjem brojnih ekoloških projekata koji nemaju opipljivih rezultata i konkretnih doprinosa zaštiti i unapređenju životne sredine. Taj pristup se pokazao efikasnim, dobro je prihvaćen u javnosti i ubrzo nakon toga ušli smo u doba kada su mnoge organizacije takođe počele da ga primjenjuju. 

Društvo za istraživanje i zaštititu biodiverziteta osnovano je 08.04.2011. godine u Banjoj Luci kao inicijativa grupe građana koji su našli interese za zajedničko djelovanje u nevladinom sektoru. Organizacija je dobrovoljna, nevladina, nestranačka i neprofitna, a osnovana je dobrovoljnim ulaganjima osnivača i djeluje na području Republike Srpske i BiH, u skladu sa zakonima. Prisutni članovi osnivačke skupštine bili su: Jovica Sjeničić, Slaven Filipović, Vanja Tomić, Dino Hasanagić, Dejan Radošević i Davor Lahovski. 

Stari amblem udruženja

Nakon 10 godina formalno-pravnog postojanja došlo je do manjih izmjena u strukturi, ciljevima, konceptu rada, sa ciljem bolje prepoznatljivosti i efikasnijeg rada, ali su osnovni ciljevi i djelatnosti udruženja ostale iste. Danas je DIZB organizacija koja okuplja biologe, ekologe, geografe, inžinjere zaštite životne sredine, šumarstva, poljoprivrede i svih onih koji prije svega njeguju kulturu izlaska u prirodu i na toj osnovi grade sve ostale aktivnosti kojim se bave u okviru našeg društva. 

Novi amblem udruženja