Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka info@dizb.org +387 66 783 051

Usluge

S obzirom na profil i oblast rada udruženje se bavi i određenim uslugama, pretežno na volonterskoj osnovi. Udruženje ima mogućnost da se bavi različitim privrednim djelatnostima, ali sticanje dobiti nije i ne može biti osnovni cilj djelovanja udruženja.

  • Izrada projektnih prijedloga i drugih oblika zahtjeva za finansiranje projekata zaštite životne sredine, održivi privredni razvoj ili naučno-istraživačke projekte,
  • Obuke, treninzi i radionice za studente, radnike zaštićenih područja, javne ustanove, udruženja u oblasti zaštite biodiverziteta,
  • Iznajmljivanje opreme za terenska ispitivanja životne sredine i biodiverziteta,
  • Stručna mišljenja, studije popisa biodiverziteta, izvještaji monitoringa biodiverzieta za projektnu, investicionu ili tehničku dokumentaciju (procjene uticaja na životnu sredinu, planovi upravljanja biodiverzitetom, prostorni planovi, lovne, ribolovne, šumsko-privredene osnove i sl.),
  • Stručna pomoć kod izrade projekata uređenja zelenih površina, revitalizacije i rekultivacije degradiranih ekosistema,
  • Intervencije kod zbrinjavanja divljih životinja za privredne objekte, javne površine ili stambene objekte (ptice, gmizavci, šišmiši i sl.).