Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka info@dizb.org +387 66 783 051

Revitalizacija vlažnih livada i pašnjaka u sklopu močvarno-barskog kompleksa “Tišina” 2

Nosilac: DIZB & OD ”Naše ptice” Sarajevo

Donator: Euronatur 

Trajanje: oktobar 2019. – april 2021.

Ukratko o projektu: Projekat predstavlja nastavak istoimenog projekta iz prošlih godina. I ovaj projekat podrazumijeva slične aktivnosti koje su imale za cilj poboljšanje uslova života vrsta koje zavise od vlažnih travnjaka (livada i pašnjaka) u Posavini. Kroz projekat je oko 5 ha pretvoreno u pašnjak, uređen je pristupni put, započeta izgradnja nadstrešnice za stoku, nabavljeno je 5 junica podolskih goveda i postavljen električni pastir oko pašnjaka. Iskopana su i 4 pojilišta za stoku koja su istvoremeno obogatila pašnjak vodenim mikrostaništima. Uz sve to, kroz projekat su postavljena i dva nosača za gnijezdo bijele rode, a u obuhvatu zaštićenog područja. U oktobru 2020. održan je Ornitofestival u Šamcu sa oko 30 učesnika iz BiH i susjednih zemalja, a na temu značaja malih močvarnih područja u zaštiti ptica.