Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka info@dizb.org +387 66 783 051

Revitalizacija vlažnih livada i pašnjaka u Gornjem Svilaju

Donator: Euronatur 

Trajanje projekta: 01.02.2021. – 15.08.2021.

Nosioci projekta: DIZB & OD ”Naše ptice” Sarajevo

Ukratko o projektu: Gornji Svilaj nalazi se na teritoriji opštine Odžak u FBiH, na krajnjem sjeveru BiH. Do izgradnje obodnog kanala ispod pobrđa Vučjaka ovu plavnu niziju uz rijeku Savu redovno su plavile vode. Nakon izgradnje kanala sve oborinske vode odvedene su u rijeku Savu, a vlažne livade i poplavne šume zamijenile su oranice. Danas, su ove površine zapuštene i prepuštene sukcesiji u vrbake i topolike, a pretežno u bagremac, bagrem i druge strane ili invazivne biljke. Podignuta su dva gnijezda za bijelu rodu, a iskopana su i 4 pojilišta koja će služiti i kao vodena staništa divljim životinjama. Kroz projekat je izvršeno čišćenje terena, izgradnja nadstrešnice za stoku i izvršena nabavka goveda koji će ovu površinu održavati slobodnom ispašom. U Osnovnoj školi Vladimir Nazor u Odžaku održana je izložba fotografija o prirodi opštine Odžak i cijele Posavine, a izvršena i je promocija projekta.