Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka info@dizb.org +387 66 783 051

Ekološka
istraživanja

Bavimo se prikupljanjem literaturnih i terenskih podataka, odnosno proučavanjem sljedećih grupa faune i flore:

  • Ptice (močvarice, grabljivice),
  • Sisari (sitni sisari, šišmiši, vidra i dabar, velike zvijeri),
  • Insekti (vilini konjici, leptiri, vodeni beskičmenjaci),
  • Gmizavci i vodozemci (barska kornjača, žaba češnjarka),
  • Biljke (Natura 2000 staništa, invazivne biljke),
  • Ribe (invazivne vrste).

Preko dojava i naših terenskih podataka vodimo baze podataka o lokacijama na kojima su zabilježeni sljedeći faktori ugrožavanja biodiverziteta:

  • Divlje deponije otpada,
  • Stradanje divljih životinja u saobraćaju,
  • Krivolov,
  • Ilegalno uzimanje, držanje i trgovina zaštićenim vrstama.

Za navedene istraživačke aktivnosti imamo edukovane članove, odgovarajuću opremu i zakonom predivđene saglasnosti.

Glavni rezultati ovih aktivnosti su baze podataka i mape rasprostranjenja ovih grupa organizama koji su glavni doprinos za naučno-stručno poznavanje njihovog raspostranjenja, brojnosti i dinamike, fenologije i ugroženosti na teritoriji RS i cijele BiH. Prikupljeni podaci se koriste i za bolje planiranje i korištenje prirodnih resursa (studije zaštite prirodnih područja, lovne i ribolovne osnove i sl.). Pored toga, na osnovu prikupljenih podataka redovno publikujemo popularne tekstove, postere, multimedijalne i druge materijale sa ciljem upoznavanja javnosti o raznovrsnosti i značaju ovih grupa živog svijeta.