Brace Potkonjaka 16, 78 000 Banja Luka info@dizb.org +387 66 783 051

Reference

​Originalni naučni radovi, kongresna saopštenja, publikovana kongresna saopštenja, elaborati i studije.
 

 
Sjeničić, J. Roljić, R. (2016): Fauna ptica za Studiju zaštite park šume Slatina. U: Prijedlog za zaštitu Park šume Slatina [nosilac projekta: Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa].
PDFSjeničić, J., Gašić, B., Pašić, J., Đurić, G. (2015): Fauna zaštićenog područja „Univerzitetski grad” u Banjoj Luci i mogućnosti biokontrole štetnih vrsta. Agroznanje Vol. 16, br. 1, 89-106.
PDF

Madiraca, F., Davidov, B., Udovičić, D. (2015): Analyses on the occurence of pelagic sharks in the eastern Adriatic sea. Pluralidade 3: 5. 1-27.
PDF

Sjeničić, J., Gašić, B., Đurić, G., Bodružić, S., Hrnčić, S., Pašić, J. (2015): Zaštita i upravljanje faunom zaštićenog područja za upravljanje resursima „Univerzitetski grad“ u Banjaluci. U: III Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, zbornik sažetaka, str. 197-198.
PDF

Filipović,S. (2015): Sličnost i razlike u distribuciji vrsta dnevnih leptira Rhopalocera (Lepidoptera) u ekosistemima planina Uzlomac i Čemernica. U: III Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, zbornik sažetaka, str. 160.
PDF
 
Filipović, S., Filipović, D. (2015): Ugroženost barske kornjače Emys orbicularis na području Kotor Varoši. U: III Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, zbornik sažetaka, str. 199.
PDF

Roljić, R. (2015): Istraživanje predatorstva ptica grabljvica nad  domaćim golubom u okolini Banjaluke. III Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, zbornik radova, str. 197-198.
PDF

Filipović, S. (2015): Prilog poznavanju herpetofaune Kotor Varoši. Prvi naučni simpozijum Očuvanje genetičkih resursa, Banja Luka, BiH. Zbornik sažetaka, str: 3-6.
PDF

Sjeničić, J., Gašić, B., Đurić, G., Bodružić, S., Hrnčić, S., Pašić, J. (2015): Zaštita i upravljanje faunom zaštićenog područja za upravljanje resursima „Univerzitetski grad“ u Banjaluci. III Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, zbornik radova, str. 197-198.
PDF

Kotrošan, D., Dervović, I., Šarac, M., Sjeničić, J., Topić, G., Sarajlić, N. (2015): The status of Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia) in Bosnia–Herzegovina. Adriatic Flyway 2 Conference, poster session, Dürres, Albania.
PDF

Topić, G., Dervović, I., Šarac, M., Sjeničić, J., Sarajlić, N., Kotrošan, D. (2015): Migration of Eurasian Crane (Grus grus) in Bosnia and Herzegovina – results of the monitoring for the autumn 2012 - spring 2014 period. Adriatic Flyway 2 Conference, poster session, Dürres, Albania.
PDF

Sjeničić, J., Gašić, B., Pašić, J., Đurić, G. (2015): Rezultati istraživanja faune kičmenjaka zaštićenog područja »Univerzitetski grad« u Banjaluci. Prvi naučni simpozijum Očuvanje genetičkih resursa, Banja Luka, BiH. Zbornik sažetaka, str: 16.
PDF

Sjeničić, J., Šćiban, M., Crnković, N. (2015): Izvještaj o istraživanjima faune ptica i potencijalnog uticaja MHE na njihove populacije u nacionalnom parku „Sutjeska“. [nosilac projekta: Centar za životnu sredinu].
PDF

Sjeničić, J. (2015): Prilozi poznavanju avifaune planine Kozara. IV Ornitofestival, Mrakovica, Kozara, Program i knjiga sažetaka, str: 6.
PDF

Ćurić, A. & Zimić, A. (2014): New species in batrachofauna of Bosnia and Herzegovina: Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) (Amphibia: Anura: Ranidae). 7th scientific conference „Students encountering science“ with international Participation. Abstract book, p. 16-17.
PDF

Sjeničić, J. (2013): Podaci o ornitološkim istraživanjima Bijele gore kod Trebinja. Bilten mreže posmatrača ptica Bosne i Hercegovine. 9: 47-58.
PDF

Sjeničić, J., Golub, D., Šukalo, G., Stevanović, N. (2013): Ptice gnjezdarice parkovskih površina u Banjaluci. Skup 5 (1): 29-37.
PDF

Kulijer, D., Sjeničić, J., Miljević, I., Filipović, S., Marić, D., Topić, G. (2012): Mapping dragonfly distribution in Bosnia and Herzegovina: First results of the dragonfly research group. In: Book of Abstracts, ECOO2012 - The Second European Congress on Odonatology, Belgrade, Serbia, p. 33.
PDF

Sjeničić, J., Kotrošan, D. (2013): Rezultati kartiranja zimovališta velikog kormorana (Phalacrocorax carbo) u Bosni i Hercegovini u 2012. i 2013. godini. Bilten mreže posmatrača ptica Bosne i Hercegovine. 9: 6-14.
PDF

Sjeničić, J., Golub, D., Šukalo, G., Šarkanović, B. (2013): Sastav vrsta i brojnost čaplji (Ardeidae) na barama Velika Tišina i Odmut kod Šamca. Skup 5 (1): 39-46.
PDF

Sjeničić, J. (2012): Kvalitet vode potoka Dusa u Modriči na osnovu analize makrozooobentosa. U: Prvi međunarodni kongres ekologa Ekološki spektar, zbornik radova, str. 227-249.
PDF

Sjeničić, J. (2011-2012): Prvi prilog poznavanju faune ptica Modričkog polja. Bilten mreže posmatrača ptica Bosne i Hercegovine. 7: 31-44.
PDF

Topić, G., Janković, M.,  Zubić, G. (2011-2012): Prilog poznavanju ornitofaune Šipova i Novog Sela. Bilten mreže posmatrača ptica Bosne i Hercegovine. 7: 5-30.
PDF

Topić, G., Kopanja, D., Topić, M., Gluvić, Z. (2011-2012): Uhvaćeni suri orao (Aquila chrysaetos) vraćen na slobodu. Bilten mreže posmatrača ptica Bosne i Hercegovine. 7: 94.
PDF

Filipović, S., Sjeničić, J. (2011-2012): Crvena čaplja (Ardea purpurea) u Slatini kod Kotor Varoši. Bilten mreže posmatrača ptica Bosne i Hercegovine. 7: 91-92.
PDF

Sjeničić, J. (2011-2012): Posmatranja kašičara (Platalea leucorodia L.) na području sjeverne Bosne u toku 2010. i 2011. godine. Bilten mreže posmatrača ptica Bosne i Hercegovine. 7: 92-94.
PDF