Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka info@dizb.org +387 66 783 051

Aktivnosti

Ciljevi

Naš glavni cilj je naučno upoznati i popularno predstaviti objektivno stanje naše prirode te spriječiti njeno uništavanje predlaganjem mjera zaštite i podsticanjem djelatnosti koje imaju pozitivne efekte na ugrožene divlje vrste i njihova staništa.

Djelatnosti

Ciljevi organizacije postižu se različitim naučno-stručnim i edukativno-promotivnim aktivnostima u sklopu programa (redovnih aktivnosti) i projekata, koji su tematski međusobno povezani. Tokom svog djelovanja udruženje koristi sljedeće metode rada:

 • terenska istraživanja i monitoring ugroženih i zaštićenih divljih vrsta i prirodnih područja,
 • praktična (aktivna) zaštita prirode, divljih vrsta i staništa,
 • mišljenja, inicijtive, prijave, sastanci i pregovori sa korisnicima područja i donosiocima odluka,
 • naučno-popularna predavanja, radionice, izleti i dr. društvene aktivnosti,
 • izrada naučno-popularnih publikacija, brošura, letaka, postera, tabli i sl.,
 • medijska promocija.
Predmet rada

Aktivnosti na identifikaciji, kartiranju i zaštiti biodiverziteta sprovode se na sljedećim prioritetnim područijima:

 • vodena i vlažna nizijska staništa (nizijske rijeke, močvare, bare, vlažne livade),
 • šumska brdska i planinska područja (listopadne i četinarske šume),
 • poljoprivredna područja (agroekosistemi),
 • zelene površine u sklopu naselja, kao i druge urbane zone i infrastruktura koji predstavljaju pogodna staništa za divlje vrste.

Sve navedene aktivnosti realizuju se prilikom proučavanja i zaštite sljedećih prioritetnih grupa biodiverziteta:

 • ptice (ornitofauna),
 • sisari (teriofauna),
 • gmizavci i vodozemci (herpetofauna),
 • ribe (ihtiofauna),
 • dnevni i noćni leptiri, vilini konjici i dr. beskičmenjaci.