Brace Potkonjaka 16, 78 000 Banja Luka info@dizb.org +387 66 783 051

Aktivnosti

Osnovni ciljevi

 • sakupljanje informacija o biodiverzitetu
 • inventarizacija biodiverziteta u Republici Srpskoj, a ujedno  i Bosni i Hercegovini
 • evidentiranje ljudskih djelatnosti i drugih faktora ugrožavanja bioloških resursa u Republici Srpskoj, a ujedno  i Bosni i Hercegovini,
 • unaprijeđenje zaštite prirode i bioloških resursa
 • okupljanje profesionalaca i amatera koji se bave istraživanjem i zaštitom biodiverziteta i zaštitom životne sredine
 • popularizacija i razvoj naučno-istraživačkog rada iz oblasti biologije i ekologije
 • saradnja sa relevantnim institucijama u zaštiti biodiverziteta i prirode
 • podizanje ekološke svijesti građana o stvarnom stanju i ugroženosti biodiverziteta i životne sredine uopšte
 • zaštita i unaprijeđenje životne sredine
 • promocija i zagovaranje održivog razvoja
 • zagovaranje učešća javnosti u donošenju odluka vezanih za životnu sredinu

Aktivnosti

Ciljevi organizacije postižu se različitim naučno-popularnim aktivnostima u sklopu volonterskih programa (redovnih aktivnosti) i projekata, koji su međusobno povezani. Glavne aktivnosti udruženja predstavljaju sljedeće metode rada:

 • terenska istraživanja i monitoring ugroženih i zaštićenih divljih vrsta i prirodnih područja,
 • praktična (aktivna) zaštita prirode, divljih vrsta i staništa,
 • inicijtive, sastanci i pregovori sa korisnicima područja i donosiocima odluka,
 • naučno-popularna predavanja, radionice, izleti i dr. društvene aktivnosti,
 • izrada naučno-popularnih publikacija, letaka, plakata, tabli i sl.,
 • medijska promocija itd.

Navedene aktivnosti realizuju se većinom prilikom proučavanja i zaštite sljedećih grupa biodiverziteta:

 • ptice (ornitofauna),
 • gmizavci i vodozemci (herpetofauna),
 • ribe (ihtiofauna),
 • dnevni i noćni leptiri i dr. beskičmenjaci.


Aktivnosti na identifikaciji, kartiranju i zaštiti sprovode se na sljedećim prioritetnim područijima:

 • vodena i vlažna nizijska staništa,
 • šumska i planinska područja,
 • poljoprivredna područja,
 • urbane zone i infrastruktura.