Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka info@dizb.org +387 66 783 051

Adresa
Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta
Mladena Stojanovića 2
78 000 Banja Luka

Telefoni
Tel1: +387 66 783 051
Tel3: +387 66 948 122
Tel3: +387 65 706 916

Email
info@dizb.org
dizb.banjaluka@gmail.com

 

Račun
5672412700003496 
Sberbank a.d.